Δοῦλοι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 10ο αἰ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Βίου τοῦ ὁσίου Βασιλείου τοῦ Νέου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔοῦλοι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 10ο αἰ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Βίου τοῦ ὁσίου Βασιλείου τοῦ Νέου (EL)
Δοῦλοι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 10ο αἰ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Βίου τοῦ ὁσίου Βασιλείου τοῦ Νέου (EN)

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Χριστίνα Γ.

Chistine AngelidiEsclaves à Constantinople au  Xe  siècle: le té­moignage de la Vie de saint Basile le Jeune L'objet de cet article est délimité par les mentions sur l'esclavage byzantin contenues dans sept récits, tirés de la Vie de Saint Basile le Jeune. Leurs données, concernant le travail, les affranchissements, le mariage et le commerce des esclaves, sont commentées d'après la légi­slation et le droit canon. Nous constatons que la loi est généralement suivie et même, dans certains cas, de légères transgressions qui favorisent les esclaves. (EL)
Chistine AngelidiEsclaves à Constantinople au  Xe  siècle: le té­moignage de la Vie de saint Basile le Jeune L'objet de cet article est délimité par les mentions sur l'esclavage byzantin contenues dans sept récits, tirés de la Vie de Saint Basile le Jeune. Leurs données, concernant le travail, les affranchissements, le mariage et le commerce des esclaves, sont commentées d'après la légi­slation et le droit canon. Nous constatons que la loi est généralement suivie et même, dans certains cas, de légères transgressions qui favorisent les esclaves. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

CT (EL)
DF 553 (EL)
HN (EL)
HT 601 (EL)
HM 826 (EL)
HM 706 (EL)
Κανονικό δίκαιο (EN)
Δουλεία στο Βυζάντιο (EN)
DF 553 (EN)
HN (EN)
HT 601 (EN)
HM 826 (EN)
Ερωτικός βίος (EN)
Βυζαντινή κοινωνία (EN)
HM 706 (EN)
Αγιολογία (EN)
Γάμος (EN)
CT (EN)
Κοινωνικές σχέσεις (EN)
Βυζαντινό δίκαιο (EN)
Βίοι αγίων (EN)
Δούλοι (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 10ος αι. (EN)
Νομικά κείμενα; Αγιολογικά κείμενα (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 33-51 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 33-51 (EN)

Copyright (c) 2014 Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.