Οι μεταβολές στην πολιτική του Ζήνωνος μετά την πτώση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και οι Οστρογότθοι ηγεμόνες (476-481)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι μεταβολές στην πολιτική του Ζήνωνος μετά την πτώση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και οι Οστρογότθοι ηγεμόνες (476-481) (EL)
Οι μεταβολές στην πολιτική του Ζήνωνος μετά την πτώση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και οι Οστρογότθοι ηγεμόνες (476-481) (EN)

ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ, Άννα Β.

   Anne B. CaramaloudiLes revirements de la politique de Zénon après la chute de l'empire d'Occident et les souverains Ostrogoths (476-481) La période des cinq ans qui suivirent la chute de l'empire romain d'Occident (476-481) est marquée par une confrontation violente de deux idéologies opposées dans l'empire d'Orient: l'antibarbarisme et le probarbarisme, et cette confrontation prend des tournures dramatiques. L'étude aspire à placer dans leur contexte réel les revirements successifs dans les deux camps adverses. La méthode employée est l'interprétation des quelques événements capitaux de ces cinq ans et leur confrontation avec l'attitude adoptée par les deux souverains Ostrogoths, Theodoric Strabon et Theodoric l'Amale, à de diverses circonstances. (EL)
   Anne B. CaramaloudiLes revirements de la politique de Zénon après la chute de l'empire d'Occident et les souverains Ostrogoths (476-481) La période des cinq ans qui suivirent la chute de l'empire romain d'Occident (476-481) est marquée par une confrontation violente de deux idéologies opposées dans l'empire d'Orient: l'antibarbarisme et le probarbarisme, et cette confrontation prend des tournures dramatiques. L'étude aspire à placer dans leur contexte réel les revirements successifs dans les deux camps adverses. La méthode employée est l'interprétation des quelques événements capitaux de ces cinq ans et leur confrontation avec l'attitude adoptée par les deux souverains Ostrogoths, Theodoric Strabon et Theodoric l'Amale, à de diverses circonstances. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

DF 553 (EL)
DF 546 (EL)
DF 549 (EL)
Βαλκάνια (EN)
DF 553 (EN)
Γερμανικά φύλα (EN)
DF 546 (EN)
Οστρογότθοι (EN)
Πρώιμο Βυζάντιο (EN)
DF 549 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Φιλολογικά κείμενα (EN)
Πρώιμη Βυζαντινή εποχή (EN)
Βαλκάνια, 5ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 73-90 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 73-90 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.