Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1985 (EN)
Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209) (EL)
Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209) (EN)

ΚΟΝΤΗ, Βούλα

 Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie L'article est consacré à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie (Péloponnèse), pendant la période byzantine (395-1209). Après une brève introduction historique sont enregistrés et annotés les sites classés par ordre alphabétique. (EL)
 Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie L'article est consacré à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie (Péloponnèse), pendant la période byzantine (395-1209). Après une brève introduction historique sont enregistrés et annotés les sites classés par ordre alphabétique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα; Αρχαιολογία (EN)

CC (EL)
G 100.5 (EL)
BR 130 (EL)
CC (EN)
G 100.5 (EN)
Ιστορική Γεωγραφία (EN)
Αρκαδία (EN)
Πελοπόννησος (EN)
BR 130 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρκαδία, 4ος-13ος αι. (EN)
Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος; Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)
Φιλολογικές πηγές; Αρχαιολογικά μνημεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 91-124 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 91-124 (EN)

Copyright (c) 2014 Βούλα ΚΟΝΤΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)