Κοινωνικὲς ἀνακατατάξεις καὶ στρατὸς στὰ τέλη τοῦ Η΄ αἰώνα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1985 (EN)
Κοινωνικὲς ἀνακατατάξεις καὶ στρατὸς στὰ τέλη τοῦ Η΄ αἰώνα (EL)
Κοινωνικὲς ἀνακατατάξεις καὶ στρατὸς στὰ τέλη τοῦ Η΄ αἰώνα (EN)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ελεωνόρα Σ.

  Eléonora S. Countoura-GalakiLe nouveau rapport des forces sociales et l'armée vers la fin du VIlle siècle  Vers la fin du VIIIe siècle agité, la société byzantine a subi des crises violentes. Les deux partis qui se combattaient entre eux pendant la querelle des images étaient l'armée et le clergé. Les premiers empereurs Isauriens ont favorisé le renforcement de l'armée, tandis que, d'autre part, ils ont essayé de réduire la puissance du clergé et des moines. Le résultat du conflit entre l'armée et le clergé fut la domination de l'armée sur la société byzantine. Mais, à partir de 775, l'armée capitule avec le haut clergé (ses chefs du moins) et ainsi se termine le premier Iconoclasme. Les vies de saints de ce temps reflètent le désespoir de repré­sentants du clergé et des moines à cause du traitement cruel des empereurs Isauriens (banissements-koinôseis) et surtout de Constantin V.  (EL)
  Eléonora S. Countoura-GalakiLe nouveau rapport des forces sociales et l'armée vers la fin du VIlle siècle  Vers la fin du VIIIe siècle agité, la société byzantine a subi des crises violentes. Les deux partis qui se combattaient entre eux pendant la querelle des images étaient l'armée et le clergé. Les premiers empereurs Isauriens ont favorisé le renforcement de l'armée, tandis que, d'autre part, ils ont essayé de réduire la puissance du clergé et des moines. Le résultat du conflit entre l'armée et le clergé fut la domination de l'armée sur la société byzantine. Mais, à partir de 775, l'armée capitule avec le haut clergé (ses chefs du moins) et ainsi se termine le premier Iconoclasme. Les vies de saints de ce temps reflètent le désespoir de repré­sentants du clergé et des moines à cause du traitement cruel des empereurs Isauriens (banissements-koinôseis) et surtout de Constantin V.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

BL 630 (EL)
HD 101 (EL)
DF 553 (EL)
HN (EL)
HM 826 (EL)
HT 401 (EL)
DF 545 (EL)
DF 501 (EL)
HM 706 (EL)
UA 985 (EL)
HC 10 (EL)
PA 5000 (EL)
BL 72 (EL)
JC 109 (EL)
D 111 (EL)
UA 10 (EL)
HB 848 (EL)
PA 1000 (EL)
UB 1 (EL)
HJ 2240 (EL)
Θέματα (EN)
DF 553 (EN)
HN (EN)
HM 826 (EN)
Βυζαντινή κοινωνία (EN)
HM 706 (EN)
UA 985 (EN)
PA 5000 (EN)
JC 109 (EN)
HB 848 (EN)
PA 1000 (EN)
Μεταρρυθμίσεις (EN)
BL 630 (EN)
HD 101 (EN)
HT 401 (EN)
DF 545 (EN)
DF 501 (EN)
Εικονομαχία (EN)
Αυτοκράτορες (EN)
HC 10 (EN)
BL 72 (EN)
Μοναχισμός (EN)
D 111 (EN)
UA 10 (EN)
UB 1 (EN)
HJ 2240 (EN)
Βυζαντινός κλήρος (EN)
Βυζαντινός στρατός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Εικονομαχία; Διοικητικές μεταρρυθμίσεις Μέσης Βυζαντινής περιόδου (EN)
Βυζάντιο, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, 8ος αι. (EN)
Χρονογραφίες; Αγιολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 125-138 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 125-138 (EN)

Copyright (c) 2014 Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)