Συμβολὴ στὴ χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολὴ στὴ χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ (EL)
Συμβολὴ στὴ χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

 A. Markopoulos Contribution à la datation de Georges le Moine Tandis que la plupart des chercheurs dataient la composition de la chronique de Georges le Moine après 842 ou, au plus tard, entre 866/67, l'auteur, après un examen approfondi de la tradition manuscrite en liaison avec la Vita Theodorae (BHG  1731) et le récit du chroniqueur lui-même, montre que le terminus post quem de la composition de l'oeu­vre date de l'année 871. (EL)
 A. Markopoulos Contribution à la datation de Georges le Moine Tandis que la plupart des chercheurs dataient la composition de la chronique de Georges le Moine après 842 ou, au plus tard, entre 866/67, l'auteur, après un examen approfondi de la tradition manuscrite en liaison avec la Vita Theodorae (BHG  1731) et le récit du chroniqueur lui-même, montre que le terminus post quem de la composition de l'oeu­vre date de l'année 871. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

P 1 (EL)
PA 5000 (EL)
P 1 (EN)
PA 5000 (EN)
Χρονολόγηση (EN)
Βυζαντινή χρονογραφία (EN)
Γεώργιος Μοναχός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Φιλολογικά κείμενα (EN)
Βυζάντιο, 9ος αι. (EN)
Μέση Βυζαντινή εποχή (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 223-231 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 223-231 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.