Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1985 (EN)
Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου (EL)
Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου (EN)

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Νίκος Γ.

N. G. Moschonas  L'inscription latine de fondation de la Forteresse d'Assos à Céphalonie Après un examen analytique de l'écriture, l'auteur publie, avec un commentaire critique, le texte de vingt-deux vers d'une inscription la­tine de 1595, de la forteresse vénitienne d'Assos à Céphalonie: cette in­scription, qui est un monument épigraphique des plus importants du Levant vénitien, constitue une chronique de la fondation de la forteresse, sous le doge Pasquale Cicogna. L'édition du texte est suivie d'un commen­taire historique. (EL)
N. G. Moschonas  L'inscription latine de fondation de la Forteresse d'Assos à Céphalonie Après un examen analytique de l'écriture, l'auteur publie, avec un commentaire critique, le texte de vingt-deux vers d'une inscription la­tine de 1595, de la forteresse vénitienne d'Assos à Céphalonie: cette in­scription, qui est un monument épigraphique des plus importants du Levant vénitien, constitue une chronique de la fondation de la forteresse, sous le doge Pasquale Cicogna. L'édition du texte est suivie d'un commen­taire historique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού; Ιστορική ανάλυση; Επιγραφική έρευνα (EN)

CC (EL)
NA (EL)
UG 1 (EL)
CR 3499 (EL)
CN (EL)
TH1 (EL)
CN 755 (EL)
UA 985 (EL)
NA 4170 (EL)
Military and naval history (EL)
CC (EN)
Φρούρια (EN)
UG 1 (EN)
CN (EN)
Βενετική διοίκηση (EN)
CN 755 (EN)
UA 985 (EN)
NA 4170 (EN)
Military and naval history (EN)
Βενετοκρατία (EN)
NA (EN)
Επιγραφική (EN)
Κεφαλονιά (EN)
CR 3499 (EN)
TH1 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κεφαλονιά, Βενετία, 16ος αι. (EN)
Βενετοκρατούμενος ελληνικός χώρος, 16ος αι. (EN)
Επιγραφή (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 233-249 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 233-249 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)