Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου (EL)
Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa A. MaltèzouTrois actes de donation Chypriotes. Contribution à l'étude de Chypre pendant la domination latine Dans le second volume de miniatures de manuscrits byzantins de la Bibliothèque Nationale de Grèce, publié par Anna Marava-Chadjinicolaou et Christine Toufexi-Paschou (Athènes 1985), sont édités trois actes de donation des années 1499, 1542 et 1590 repérés dans l'évangéliaire n° 185. Les éditrices notent que ces actes sont selon toute vraisemblance originaires de Cythère. Pourtant l'étude de ces documents (langue, toponymie, prosopographie, cadre historique) a amené l'auteur de constater qu'ils proviennent de Chypre. Le toponyme Κιθιρία mentionné dans les actes n'a rien à faire avec l'île de Cythère: c'est le toponyme chypriote Κυθρέα.- Suit l'examen du cadre historique de ces actes, leur édition diplomatique et leur commentaire.- Enfin, l'auteur propose une autre lecture de la date du troisième acte qui ne serait pas 1590, mais 1501. (EL)
  Chryssa A. MaltèzouTrois actes de donation Chypriotes. Contribution à l'étude de Chypre pendant la domination latine Dans le second volume de miniatures de manuscrits byzantins de la Bibliothèque Nationale de Grèce, publié par Anna Marava-Chadjinicolaou et Christine Toufexi-Paschou (Athènes 1985), sont édités trois actes de donation des années 1499, 1542 et 1590 repérés dans l'évangéliaire n° 185. Les éditrices notent que ces actes sont selon toute vraisemblance originaires de Cythère. Pourtant l'étude de ces documents (langue, toponymie, prosopographie, cadre historique) a amené l'auteur de constater qu'ils proviennent de Chypre. Le toponyme Κιθιρία mentionné dans les actes n'a rien à faire avec l'île de Cythère: c'est le toponyme chypriote Κυθρέα.- Suit l'examen du cadre historique de ces actes, leur édition diplomatique et leur commentaire.- Enfin, l'auteur propose une autre lecture de la date du troisième acte qui ne serait pas 1590, mais 1501. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CD 921 (EL)
Κύπρος (EN)
Έγγραφα (EN)
CD 921 (EN)
Λατινοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Έκδοση τριών εγγράφων (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 1-17 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 1-17 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.