Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1987 (EN)
Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου (EL)
Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa A. MaltèzouTrois actes de donation Chypriotes. Contribution à l'étude de Chypre pendant la domination latine Dans le second volume de miniatures de manuscrits byzantins de la Bibliothèque Nationale de Grèce, publié par Anna Marava-Chadjinicolaou et Christine Toufexi-Paschou (Athènes 1985), sont édités trois actes de donation des années 1499, 1542 et 1590 repérés dans l'évangéliaire n° 185. Les éditrices notent que ces actes sont selon toute vraisemblance originaires de Cythère. Pourtant l'étude de ces documents (langue, toponymie, prosopographie, cadre historique) a amené l'auteur de constater qu'ils proviennent de Chypre. Le toponyme Κιθιρία mentionné dans les actes n'a rien à faire avec l'île de Cythère: c'est le toponyme chypriote Κυθρέα.- Suit l'examen du cadre historique de ces actes, leur édition diplomatique et leur commentaire.- Enfin, l'auteur propose une autre lecture de la date du troisième acte qui ne serait pas 1590, mais 1501. (EL)
  Chryssa A. MaltèzouTrois actes de donation Chypriotes. Contribution à l'étude de Chypre pendant la domination latine Dans le second volume de miniatures de manuscrits byzantins de la Bibliothèque Nationale de Grèce, publié par Anna Marava-Chadjinicolaou et Christine Toufexi-Paschou (Athènes 1985), sont édités trois actes de donation des années 1499, 1542 et 1590 repérés dans l'évangéliaire n° 185. Les éditrices notent que ces actes sont selon toute vraisemblance originaires de Cythère. Pourtant l'étude de ces documents (langue, toponymie, prosopographie, cadre historique) a amené l'auteur de constater qu'ils proviennent de Chypre. Le toponyme Κιθιρία mentionné dans les actes n'a rien à faire avec l'île de Cythère: c'est le toponyme chypriote Κυθρέα.- Suit l'examen du cadre historique de ces actes, leur édition diplomatique et leur commentaire.- Enfin, l'auteur propose une autre lecture de la date du troisième acte qui ne serait pas 1590, mais 1501. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CD 921 (EL)
Κύπρος (EN)
Έγγραφα (EN)
CD 921 (EN)
Λατινοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Έκδοση τριών εγγράφων (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 1-17 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 1-17 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)