Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1987 (EN)
Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις (EL)
Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις (EN)

ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έρα Λ.

   Era L. Vranoussi Le plus ancien document conservé sur l'évêché thessalien de Stagi. Morceaux inédits de la charte et quelques remarques préliminaires        Au cours de ses recherches dans les archives des Météores, l'auteur a repéré (dans le couvent de Varlaam) quatre morceaux (en papier) très endommagés d'une charte byzantine ayant trait à l'évêché de Stagi (lignes conservées: 56+12+34=102).- L'étude du document l'a menée à la conclusion que ce dernier constitue la première partie manquante (mais toujours acéphale) d'un acte de 1163 dont la dernière partie (lignes: 55) est conservée à Paris (Suppl. grec 1371). Cette dernière partie a été éditée et richement commentée par Ch. Astruc (Bull. Corr. Hell. 83, 1959, p. 206-256).- Description et analyse de la partie inédite; essai de reconstitution du document entier. Suivent quelques remarques préliminaires. A signaler, entre autres, que la partie inédite de cette charte nous transmet une définition précise du terme de Κληρικοπάροικοι. (EL)
   Era L. Vranoussi Le plus ancien document conservé sur l'évêché thessalien de Stagi. Morceaux inédits de la charte et quelques remarques préliminaires        Au cours de ses recherches dans les archives des Météores, l'auteur a repéré (dans le couvent de Varlaam) quatre morceaux (en papier) très endommagés d'une charte byzantine ayant trait à l'évêché de Stagi (lignes conservées: 56+12+34=102).- L'étude du document l'a menée à la conclusion que ce dernier constitue la première partie manquante (mais toujours acéphale) d'un acte de 1163 dont la dernière partie (lignes: 55) est conservée à Paris (Suppl. grec 1371). Cette dernière partie a été éditée et richement commentée par Ch. Astruc (Bull. Corr. Hell. 83, 1959, p. 206-256).- Description et analyse de la partie inédite; essai de reconstitution du document entier. Suivent quelques remarques préliminaires. A signaler, entre autres, que la partie inédite de cette charte nous transmet une définition précise du terme de Κληρικοπάροικοι. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχειακή προσέγγιση; Ιστορική προσέγγιση (EN)

CD 921 (EL)
DF 501 (EL)
Έγγραφα (EN)
Θεσσαλία (EN)
Επισκοπή Σταγών (EN)
CD 921 (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 19-32 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 19-32 (EN)

Copyright (c) 2014 Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)