Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου (EL)
Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου (EN)

ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βασιλική

  Vassiliki Vlyssidou L'institution impériale byzantine et la première déposition du patriarche Photius Selon l'avis de l'auteur, la première déposition de Photius doit se placer dans le cadre des efforts de l'empereur Basile Ier pour renforcer l'institution impériale byzantine. Renforcement de l'institution impériale à Byzance, à son tour, signifiait pour Basile Ier réconciliation avec le pape de Rome qui, seul, pouvait tolérer une nouvelle souveraineté byzantine sur des territoires occidentaux. (EL)
  Vassiliki Vlyssidou L'institution impériale byzantine et la première déposition du patriarche Photius Selon l'avis de l'auteur, la première déposition de Photius doit se placer dans le cadre des efforts de l'empereur Basile Ier pour renforcer l'institution impériale byzantine. Renforcement de l'institution impériale à Byzance, à son tour, signifiait pour Basile Ier réconciliation avec le pape de Rome qui, seul, pouvait tolérer une nouvelle souveraineté byzantine sur des territoires occidentaux. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

BL 630 (EL)
D (EL)
DF 548 (EL)
BL (EL)
DF 546 (EL)
BR 140 (EL)
Λουδοβίκος Β᾽ Ιταλικός (EN)
Νικόλαος Α᾽ πάπας Ρώμης (EN)
BL 630 (EN)
D (EN)
Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (EN)
DF 548 (EN)
BL (EN)
DF 546 (EN)
Μιχαήλ Γ (EN)
Βασίλειος Α᾽ (EN)
BR 140 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, 9ος αι. (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 33-40 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 33-40 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.