Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1987 (EN)
Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου (EL)
Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου (EN)

ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βασιλική

  Vassiliki Vlyssidou L'institution impériale byzantine et la première déposition du patriarche Photius Selon l'avis de l'auteur, la première déposition de Photius doit se placer dans le cadre des efforts de l'empereur Basile Ier pour renforcer l'institution impériale byzantine. Renforcement de l'institution impériale à Byzance, à son tour, signifiait pour Basile Ier réconciliation avec le pape de Rome qui, seul, pouvait tolérer une nouvelle souveraineté byzantine sur des territoires occidentaux. (EL)
  Vassiliki Vlyssidou L'institution impériale byzantine et la première déposition du patriarche Photius Selon l'avis de l'auteur, la première déposition de Photius doit se placer dans le cadre des efforts de l'empereur Basile Ier pour renforcer l'institution impériale byzantine. Renforcement de l'institution impériale à Byzance, à son tour, signifiait pour Basile Ier réconciliation avec le pape de Rome qui, seul, pouvait tolérer une nouvelle souveraineté byzantine sur des territoires occidentaux. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

BL 630 (EL)
D (EL)
DF 548 (EL)
BL (EL)
DF 546 (EL)
BR 140 (EL)
Λουδοβίκος Β᾽ Ιταλικός (EN)
Νικόλαος Α᾽ πάπας Ρώμης (EN)
BL 630 (EN)
D (EN)
Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (EN)
DF 548 (EN)
BL (EN)
DF 546 (EN)
Μιχαήλ Γ (EN)
Βασίλειος Α᾽ (EN)
BR 140 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, 9ος αι. (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 33-40 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 33-40 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)