Ὅρκος καὶ Ἀφορισμὸς στὰ βυζαντινὰ δικαστήρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὍρκος καὶ Ἀφορισμὸς στὰ βυζαντινὰ δικαστήρια (EL)
Ὅρκος καὶ Ἀφορισμὸς στὰ βυζαντινὰ δικαστήρια (EN)

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Πάρις

  P. Gounaridis La prestation de serment et l'excommunication dans les tribunaux byzantins L'auteur examine les mécanismes de la prestation de serments aux tribunaux ainsi que ceux de la menace de l'excommunication pour la déposition aux tribunaux, civils ou ecclésiastiques. L'étude montre que le remplacement du serment par la menace de l'excommunication s'est facilité par la présence des membres du clergé comme juges, mais cette évolution était principalement due aux disfonctionnements des tribunaux civils.  (EL)
  P. Gounaridis La prestation de serment et l'excommunication dans les tribunaux byzantins L'auteur examine les mécanismes de la prestation de serments aux tribunaux ainsi que ceux de la menace de l'excommunication pour la déposition aux tribunaux, civils ou ecclésiastiques. L'étude montre que le remplacement du serment par la menace de l'excommunication s'est facilité par la présence des membres du clergé comme juges, mais cette évolution était principalement due aux disfonctionnements des tribunaux civils.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

DF 501 (EL)
Αφορισμός (EN)
Όρκος (EN)
Δικαστήρια (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 41-57 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 41-57 (EN)

Copyright (c) 2014 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.