Ὑπερφυσικὲς δυνάμεις, φυσικὰ φαινόμενα καὶ δεισιδαιμονίες στὴν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὙπερφυσικὲς δυνάμεις, φυσικὰ φαινόμενα καὶ δεισιδαιμονίες στὴν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη (EL)
Ὑπερφυσικὲς δυνάμεις, φυσικὰ φαινόμενα καὶ δεισιδαιμονίες στὴν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στέλιος

  S. LampakisForces surnaturelles, phénomènes physiques et superstition dans les «Relations Historiques» de Georges PachymèreDans son oeuvre historique, Georges Pachymère, bien qu'extrêmement érudit, a la tendance de décrire en détail des phénomènes de la Nature, des rêves et des événements bizarres, hors du contrôle humain. Cette attitude typiquement médiévale démontre une profonde influence des superstitions de son temps. Dans l'étude sont présentés et commentés ces cas, ainsi que l'approche de Pachymère à chacun d'eux. (EL)
  S. LampakisForces surnaturelles, phénomènes physiques et superstition dans les «Relations Historiques» de Georges PachymèreDans son oeuvre historique, Georges Pachymère, bien qu'extrêmement érudit, a la tendance de décrire en détail des phénomènes de la Nature, des rêves et des événements bizarres, hors du contrôle humain. Cette attitude typiquement médiévale démontre une profonde influence des superstitions de son temps. Dans l'étude sont présentés et commentés ces cas, ainsi que l'approche de Pachymère à chacun d'eux. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

GR 81 (EL)
PA 5000 (EL)
GR 620 (EL)
DF 630 (EL)
GR 81 (EN)
Γεώργιος Παχυμέρης (EN)
PA 5000 (EN)
GR 620 (EN)
DF 630 (EN)
Δεισιδαιμονίες (EN)
Φυσικά φαινόμενα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 77-100 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 77-100 (EN)

Copyright (c) 2014 Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.