Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου (EL)
Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

  A. Markopoulos A propos de la datation de la «Bibliothèque» de Photius L'auteur considère a) qu'on ne peut pas dater la «Bibliothèque» uniquement d'après la mention de l'ambassade chez les Arabes dans l'épître liminaire; b) il révèle l'existence d'un grand nombre de passages parallèles entre une lettre de Photius adressée aux Arméniens (n° 284/ Laourdas - Westerink) et les codices 229-230 de la «Bibliothèque». Ce dernier élément nous ramène à l'hypothèse que la «Bibliothèque» -comme nous a été transmise- est une oeuvre de vieillesse de Photius.  (EL)
  A. Markopoulos A propos de la datation de la «Bibliothèque» de Photius L'auteur considère a) qu'on ne peut pas dater la «Bibliothèque» uniquement d'après la mention de l'ambassade chez les Arabes dans l'épître liminaire; b) il révèle l'existence d'un grand nombre de passages parallèles entre une lettre de Photius adressée aux Arméniens (n° 284/ Laourdas - Westerink) et les codices 229-230 de la «Bibliothèque». Ce dernier élément nous ramène à l'hypothèse que la «Bibliothèque» -comme nous a été transmise- est une oeuvre de vieillesse de Photius.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

DF 501 (EL)
Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (EN)
Βιβλιοθήκη (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 165-181 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 165-181 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.