Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1987 (EN)
Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου (EL)
Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

  A. Markopoulos A propos de la datation de la «Bibliothèque» de Photius L'auteur considère a) qu'on ne peut pas dater la «Bibliothèque» uniquement d'après la mention de l'ambassade chez les Arabes dans l'épître liminaire; b) il révèle l'existence d'un grand nombre de passages parallèles entre une lettre de Photius adressée aux Arméniens (n° 284/ Laourdas - Westerink) et les codices 229-230 de la «Bibliothèque». Ce dernier élément nous ramène à l'hypothèse que la «Bibliothèque» -comme nous a été transmise- est une oeuvre de vieillesse de Photius.  (EL)
  A. Markopoulos A propos de la datation de la «Bibliothèque» de Photius L'auteur considère a) qu'on ne peut pas dater la «Bibliothèque» uniquement d'après la mention de l'ambassade chez les Arabes dans l'épître liminaire; b) il révèle l'existence d'un grand nombre de passages parallèles entre une lettre de Photius adressée aux Arméniens (n° 284/ Laourdas - Westerink) et les codices 229-230 de la «Bibliothèque». Ce dernier élément nous ramène à l'hypothèse que la «Bibliothèque» -comme nous a été transmise- est une oeuvre de vieillesse de Photius.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

DF 501 (EL)
Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (EN)
Βιβλιοθήκη (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 165-181 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 165-181 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)