Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ. Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ. Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰ. (EL)
Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ. Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰ. (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa A. Maltézou La Chronique de Chilas. Problèmes sociaux et idéologiques à Cythère au XVe siècle Vers 1457, le moine Chilas de Cythère adresse aux archontes de l'île un rapport sur les péripéties du monastère de Saint Théodore, protecteur de Cythère, en leur demandant d'intervenir afin de le rétablir dans ses droits. Publié par J. Veloudos et Ch. Hopf, ce texte consiste une source intéressante pour l'histoire de l'île pendant une période imparfaitement connue.L'au. expose et commente le contenu du texte en soulignant les passages se rapportant à l'organisation sociale, le processus de la symbiose gréco-latine et l'attitude idéologique du moine envers Venise. Chilas transmet a la cité de Saint Marc le rôle des empereurs byzantins, étant le seul pouvoir capable de protéger le monde chrétien du danger turc. (EL)
  Chryssa A. Maltézou La Chronique de Chilas. Problèmes sociaux et idéologiques à Cythère au XVe siècle Vers 1457, le moine Chilas de Cythère adresse aux archontes de l'île un rapport sur les péripéties du monastère de Saint Théodore, protecteur de Cythère, en leur demandant d'intervenir afin de le rétablir dans ses droits. Publié par J. Veloudos et Ch. Hopf, ce texte consiste une source intéressante pour l'histoire de l'île pendant une période imparfaitement connue.L'au. expose et commente le contenu du texte en soulignant les passages se rapportant à l'organisation sociale, le processus de la symbiose gréco-latine et l'attitude idéologique du moine envers Venise. Chilas transmet a la cité de Saint Marc le rôle des empereurs byzantins, étant le seul pouvoir capable de protéger le monde chrétien du danger turc. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κύθηρα (EN)
Μονή Αγίου Θεοδώρου (EN)
Βενιέρ (EN)
Κοινωνία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 15-25 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 15-25 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.