Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) (EL)
Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) (EN)

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Χριστίνα Γ.

  Christine Angelidi La  Vie de Marc l'Athénien (BHG 1039-1041) Edition critique du texte de la Vie de Marc l'Athénien, dont le témoin le plus ancien date du 12ème siècle. Le récit, composé probablement au 8ème ou 9ème s., se réfère à l'époque primitive de la vie monastique en Egypte. Dans l'Introduction sont discutés les divers emprunts à l'hagiographie ancienne qui composent la personnalité du saint, la structure du récit, la tradition manuscrite et les principes de l'établissement du texte; en appendice, quelques remarques sur le temps de la narration. (EL)
  Christine Angelidi La  Vie de Marc l'Athénien (BHG 1039-1041) Edition critique du texte de la Vie de Marc l'Athénien, dont le témoin le plus ancien date du 12ème siècle. Le récit, composé probablement au 8ème ou 9ème s., se réfère à l'époque primitive de la vie monastique en Egypte. Dans l'Introduction sont discutés les divers emprunts à l'hagiographie ancienne qui composent la personnalité du saint, la structure du récit, la tradition manuscrite et les principes de l'établissement du texte; en appendice, quelques remarques sur le temps de la narration. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Κριτική έκδοση; Φιλολογική ανάλυση (EN)

Κριτική έκδοση κειμένου (EN)
Αγιολογία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αγιολογικά κείμενα; Φιλολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 33-59 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 33-59 (EN)

Copyright (c) 2014 Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.