Ιστορικογεωγραφικές σημειώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙστορικογεωγραφικές σημειώσεις (EL)
Ιστορικογεωγραφικές σημειώσεις (EN)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ηλίας

  Ilias AnagnostakisNotes de géographie historique Dans la première note nous passons en revue les identifications proposées des toponymes Aqrita et Ikritiya, ville ou région des frontières arabo-byzantines et mentionnées par les chronographes arabes. La thèse de Grégoire, à savoir qu'il s'agirait d'un «thème» akritique (Lykandos ou autre) fut généralement acceptée. Partant du principe que la nature des textes s'offre à plusieurs interprétations, et rapprochant le toponyme arabe à L'«'Eκρητικὴ» de Ptolemée, à Agritice de Plinie ou Egriwike, pays des Egres de Colchis de la Géographie arménienne, nous croyons que Aqrita ou Ikritiya proviendrait éventuellement d'une confusion entre la capitale du thème de «Chaldie», Trapezous, avec Ἐκρητικὴ ou Agritice et la ville Takrit en Chaldée de Mésopotamie.Dans la deuxième note nous examinons sous un angle étymologique le toponyme Voulkano de Messénie du Péloponnèse. Après une courte esquisse historique annotée des etymologies proposées, Voulkano est interprété comme toponyme anthroponymique d'origine slave. Nous croyons voir dans la famille des «Esclavons» La Vulge ou Λιαβούλ(ρ)κοι la première mention historique (13ème s.) en Péloponnèse d'un nom, qui aurait pu se trouver à l'origine de Voulkano. (EL)
  Ilias AnagnostakisNotes de géographie historique Dans la première note nous passons en revue les identifications proposées des toponymes Aqrita et Ikritiya, ville ou région des frontières arabo-byzantines et mentionnées par les chronographes arabes. La thèse de Grégoire, à savoir qu'il s'agirait d'un «thème» akritique (Lykandos ou autre) fut généralement acceptée. Partant du principe que la nature des textes s'offre à plusieurs interprétations, et rapprochant le toponyme arabe à L'«'Eκρητικὴ» de Ptolemée, à Agritice de Plinie ou Egriwike, pays des Egres de Colchis de la Géographie arménienne, nous croyons que Aqrita ou Ikritiya proviendrait éventuellement d'une confusion entre la capitale du thème de «Chaldie», Trapezous, avec Ἐκρητικὴ ou Agritice et la ville Takrit en Chaldée de Mésopotamie.Dans la deuxième note nous examinons sous un angle étymologique le toponyme Voulkano de Messénie du Péloponnèse. Après une courte esquisse historique annotée des etymologies proposées, Voulkano est interprété comme toponyme anthroponymique d'origine slave. Nous croyons voir dans la famille des «Esclavons» La Vulge ou Λιαβούλ(ρ)κοι la première mention historique (13ème s.) en Péloponnèse d'un nom, qui aurait pu se trouver à l'origine de Voulkano. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

D (EL)
G (EL)
H (EL)
D (EN)
Γεωγραφία (EN)
Ιστορία (EN)
G (EN)
H (EN)
Κοινωνικές επιστήμες (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 61-82 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 61-82 (EN)

Copyright (c) 2014 Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.