Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.) (EL)
Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.) (EN)

ΚΟΝΤΗ, Βούλα

  Voula KontiLes noms ethniques en Crète pendant la période de la domination vénitienne (XIIIe-XVIIe s.) Étude des noms ethniques en Crète, basée sur les sources de la période vénitienne. Les noms se divisent en deux grandes catégories: noms qui proviennent de toponymes crétois et noms qui proviennent de toponymes hors Crète (de la Grèce, de la péninsule italique et d'autres régions). L'étude des noms ethniques contribue à notre connaissance du mouvement des populations et des relations entre Crète et autres régions. (EL)
  Voula KontiLes noms ethniques en Crète pendant la période de la domination vénitienne (XIIIe-XVIIe s.) Étude des noms ethniques en Crète, basée sur les sources de la période vénitienne. Les noms se divisent en deux grandes catégories: noms qui proviennent de toponymes crétois et noms qui proviennent de toponymes hors Crète (de la Grèce, de la péninsule italique et d'autres régions). L'étude des noms ethniques contribue à notre connaissance du mouvement des populations et des relations entre Crète et autres régions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικά οικογενειακά ονόματα (EN)
Κρήτη (EN)
Βενετοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 143-317 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 143-317 (EN)

Copyright (c) 2014 Βούλα ΚΟΝΤΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.