Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1989 (EN)
Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου (EL)
Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στέλιος

 S. LampakisLa Dynastie Macédonienne et les Grands Comnènes de Trébizonde. Éléments historiques dans les «Miracles de St. Eugène» par Jean-Joseph Lazaropoulos La Relation des Miracles de St. Eugène, écrite par Jean-Joseph Lazaropoulos, évêque de Trébizonde (1364-68), comprend un grand nombre d'éléments historiques sur les empereurs de la dynastie Macédonienne - surtout sur Basile II et les premières années difficiles de son règne, quand il devait faire face à plusieurs attentats d'usurpation. Comme il est démontré dans cette étude, la source où Lazaropoulos puise ses informations est sûrement Jean Zonaras; de même l'étude essaie d'expliquer comment Lazaropoulos, lorsqu'il est question de Basile II, a voulu faire allusion à l'état turbulent de sa propre époque et à la réaction de l'aristocratie de Trébizonde contre Alexis III le Grand Comnène. (EL)
 S. LampakisLa Dynastie Macédonienne et les Grands Comnènes de Trébizonde. Éléments historiques dans les «Miracles de St. Eugène» par Jean-Joseph Lazaropoulos La Relation des Miracles de St. Eugène, écrite par Jean-Joseph Lazaropoulos, évêque de Trébizonde (1364-68), comprend un grand nombre d'éléments historiques sur les empereurs de la dynastie Macédonienne - surtout sur Basile II et les premières années difficiles de son règne, quand il devait faire face à plusieurs attentats d'usurpation. Comme il est démontré dans cette étude, la source où Lazaropoulos puise ses informations est sûrement Jean Zonaras; de même l'étude essaie d'expliquer comment Lazaropoulos, lorsqu'il est question de Basile II, a voulu faire allusion à l'état turbulent de sa propre époque et à la réaction de l'aristocratie de Trébizonde contre Alexis III le Grand Comnène. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

PA 5000 (EL)
DF 630 (EL)
PA 5000 (EN)
Ιωάννης-Ιωσήφ Λαζαρόπουλος (EN)
Τραπεζούντα (EN)
DF 630 (EN)
Άγιος Ευγένιος (EN)
Μακεδονική δυναστεία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 319-333 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 319-333 (EN)

Copyright (c) 2014 Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)