Ἡ μοναρχικὴ ἰδέα στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ μοναρχικὴ ἰδέα στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία (EL)
Ἡ μοναρχικὴ ἰδέα στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Λεωνίδας

  L. Mavrommatis Sur l'idée monarchique en Serbie Médiévale Après la rupture avec l'empire byzantin et la fondation de la nouvelle unité politique que fut le royaume serbe (Xlle s.), l'Eglise serbe et en particulier le milieu dirigeant des grands centres monastiques assumèrent, pour répondre aux exigences de cette nouvelle réalité la tâche de forger, d'appuyer et de propager l'idée de la monarchie nationale. A cette fin, les moines-intellectuels serbes véhiculant une culture dégageant une vive conscience ethnique et marquée par l'appartenance à la Chrétienté orientale, voire l'Orthodoxie, créèrent dans leurs oeuvres l'image d'un monarque idéal paré de toutes les vertus propres aux illustres personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament. En fait, la réalité avait largement contribué à ce que l'on puisse utiliser des éléments puisés à celle-ci pour construire dans l'imaginaire le profile d'un souverain élu de Dieu, guide d'un peuple élu lui aussi, de Dieu.Contrairement à la Chrétienté latine qui pour consolider l'idéologie monarchique construisit comme instrument de propagande le schéma triparti (les clercs, les guerriers, les travailleurs) ayant à sa tête le monarque, les Serbes, eux, après une longue expérience byzantine croyaient déjà à l'idée monarchique: pour l'appuyer il fallait procéder à la sanctification du roi par le truchement de la vie monacale. Toute fois, toute précaution prise, en dépiste des traces de la tripartition de la société chez les écrivains serbes. (EL)
  L. Mavrommatis Sur l'idée monarchique en Serbie Médiévale Après la rupture avec l'empire byzantin et la fondation de la nouvelle unité politique que fut le royaume serbe (Xlle s.), l'Eglise serbe et en particulier le milieu dirigeant des grands centres monastiques assumèrent, pour répondre aux exigences de cette nouvelle réalité la tâche de forger, d'appuyer et de propager l'idée de la monarchie nationale. A cette fin, les moines-intellectuels serbes véhiculant une culture dégageant une vive conscience ethnique et marquée par l'appartenance à la Chrétienté orientale, voire l'Orthodoxie, créèrent dans leurs oeuvres l'image d'un monarque idéal paré de toutes les vertus propres aux illustres personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament. En fait, la réalité avait largement contribué à ce que l'on puisse utiliser des éléments puisés à celle-ci pour construire dans l'imaginaire le profile d'un souverain élu de Dieu, guide d'un peuple élu lui aussi, de Dieu.Contrairement à la Chrétienté latine qui pour consolider l'idéologie monarchique construisit comme instrument de propagande le schéma triparti (les clercs, les guerriers, les travailleurs) ayant à sa tête le monarque, les Serbes, eux, après une longue expérience byzantine croyaient déjà à l'idée monarchique: pour l'appuyer il fallait procéder à la sanctification du roi par le truchement de la vie monacale. Toute fois, toute précaution prise, en dépiste des traces de la tripartition de la société chez les écrivains serbes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μοναρχία (EN)
Εκκλησία (EN)
Μεσαιωνική Σερβία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 361-370 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 361-370 (EN)

Copyright (c) 2014 Λεωνίδας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.