Τὸ ἀχαϊκὸν Ρήγιον (Βελβίσκον): παρατηρήσεις σὲ τέσσερα μεσαιωνικὰ σχόλια στὸν Στράβωνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὸ ἀχαϊκὸν Ρήγιον (Βελβίσκον): παρατηρήσεις σὲ τέσσερα μεσαιωνικὰ σχόλια στὸν Στράβωνα (EL)
Τὸ ἀχαϊκὸν Ρήγιον (Βελβίσκον): παρατηρήσεις σὲ τέσσερα μεσαιωνικὰ σχόλια στὸν Στράβωνα (EN)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική προσέγγιση; Αρχαιολογική προσέγγιση (EN)

CC (EL)
Historical geography (EL)
DF 501 (EL)
CC (EN)
Historical geography (EN)
Πελοπόννησος (EN)
DF 501 (EN)
Αχαϊκό Ρήγιο (Βελβίσκο) (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 297-330 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 297-330 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.