Ἀττικὰ ἀπὸ τὶς «Χιλιάδες» τοῦ Ἰωάννη Τζέτζη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἈττικὰ ἀπὸ τὶς «Χιλιάδες» τοῦ Ἰωάννη Τζέτζη (EL)
Ἀττικὰ ἀπὸ τὶς «Χιλιάδες» τοῦ Ἰωάννη Τζέτζη (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στέλιος

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

PA 5000 (EL)
DF 599.8 (EL)
PA 5000 (EN)
Χιλιάδες (EN)
DF 599.8 (EN)
Ιωάννης Τζέτζης (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κωνσταντινούπολη, 12ος αι. (EN)
Λογοτεχνικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 285-296 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 285-296 (EN)

Copyright (c) 2014 Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.