Βιβλιογραφικὲς ἐνασχολήσεις τοῦ ἐπισκόπου τοῦ Σινᾶ Ἀρσένιου τὸν 13ον αἰώνα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Βιβλιογραφικὲς ἐνασχολήσεις τοῦ ἐπισκόπου τοῦ Σινᾶ Ἀρσένιου τὸν 13ον αἰώνα (EL)
Βιβλιογραφικὲς ἐνασχολήσεις τοῦ ἐπισκόπου τοῦ Σινᾶ Ἀρσένιου τὸν 13ον αἰώνα (EN)

ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ, Γιώργος

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

Z 105 (EL)
BL 630 (EL)
Z 110 (EL)
Z 729 (EL)
Μονή Σινά (EN)
Αρσένιος επίσκοπος Σινά (EN)
Χειρόγραφα (EN)
Σημειώματα χειρογράφων (EN)
Z 105 (EN)
BL 630 (EN)
Z 110 (EN)
Z 729 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Σημειώματα χειρογράφων (EN)
Σινά, τέλη 13ου αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 133-139 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 133-139 (EN)

Copyright (c) 2014 Γιώργος ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)