Βενετία καὶ Βυζαντινὴ παράδοση. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Νικοποιοῦ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Βενετία καὶ Βυζαντινὴ παράδοση. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Νικοποιοῦ (EL)
Βενετία καὶ Βυζαντινὴ παράδοση. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Νικοποιοῦ (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

Β (EL)
Β (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

N 5300 (EL)
NK 1648 (EL)
N 5300 (EN)
NK 1648 (EN)
Βενετία (EN)
βυζαντινές εικόνες (EN)
Παναγία Νικοποιός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ύστερη και μεταβυζαντινή περίοδος (EN)
Βενετία (EN)
φιλολογικές πηγές; βυζαντινή τέχνη (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 7-20 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 7-20 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)