Ο καρδινάλιος Βησσαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ καρδινάλιος Βησσαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου (EL)
Ο καρδινάλιος Βησσαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Λένος

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

B (EL)
DF 630 (EL)
JC 348 (EL)
JC (EL)
J (EL)
B (EN)
Ουμανισμός (EN)
Πελοπόννησος (EN)
DF 630 (EN)
JC 348 (EN)
JC (EN)
Καρδινάλιος Βησσαρίων (EN)
J (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πελοπόννησος, 15ος αι. (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
Επιστολές (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 41-50 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 41-50 (EN)

Copyright (c) 2014 Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.