Ἀπογραφὴ ζημιῶν στὴν Κεφαλονιὰ ἀπὸ τοὺς σεισμούς τῶν ἐτῶν 1636-1638

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Ἀπογραφὴ ζημιῶν στὴν Κεφαλονιὰ ἀπὸ τοὺς σεισμούς τῶν ἐτῶν 1636-1638 (EL)
Ἀπογραφὴ ζημιῶν στὴν Κεφαλονιὰ ἀπὸ τοὺς σεισμούς τῶν ἐτῶν 1636-1638 (EN)

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος Ν.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφου (EN)

CD 921 (EL)
σεισμοί (EN)
Κεφαλονιά (EN)
CD 921 (EN)
Βενετοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

αρχειακό έγγραφο (EN)
Κεφαλονιά, 17ος αιώνας (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 83-94 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 83-94 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεώργιος Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)