Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Δης στο Ιερό Παλάτιο και οι «εκφράσεις» του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: ρεαλισμός και ρητορεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Δης στο Ιερό Παλάτιο και οι «εκφράσεις» του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: ρεαλισμός και ρητορεία (EL)
Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Δης στο Ιερό Παλάτιο και οι «εκφράσεις» του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: ρεαλισμός και ρητορεία (EN)

ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS, Θεώνη

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική ανάλυση (EN)

P 301 (EL)
DF 599.8 (EL)
NK 1160 (EL)
DF 630 (EL)
PN 6279 (EL)
N (EL)
P 301 (EN)
DF 599.8 (EN)
NK 1160 (EN)
DF 630 (EN)
Κωνσταντίνος Μανασσής (EN)
Ιερό Παλάτιο (EN)
PN 6279 (EN)
βυζαντινή ρητορική (EN)
επίγραμμα (EN)
ψηφιδωτά (EN)
N (EN)
Μανουήλ Φίλης (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση και Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
Βυζάντιο, 12ος-14ος αιώνας (EN)
φιλολογικά κείμενα; αρχαιολογικό υλικό (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 95-115 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 95-115 (EN)

Copyright (c) 2014 Θεώνη ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)