Είναι σίγουρη πάντοτε η εξακρίβωση της σημερινής πόλης Debar κατά τις βυζαντινές πηγές;

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Είναι σίγουρη πάντοτε η εξακρίβωση της σημερινής πόλης Debar κατά τις βυζαντινές πηγές; (EL)
Είναι σίγουρη πάντοτε η εξακρίβωση της σημερινής πόλης Debar κατά τις βυζαντινές πηγές; (EN)

MAKSIMOVIĆ, Lj.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

GF 101 (EL)
G 100.5 (EL)
G 141 (EL)
GF 101 (EN)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
Δεύρη (EN)
Μακεδονία (EN)
Debar (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μακεδονία, 13ος-14ος αι. (EN)
φιλολογικές πηγές (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 117-120 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 117-120 (EN)

Copyright (c) 2014 Lj. MAKSIMOVIĆ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)