Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου (EL)
Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου (EN)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κατερίνα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

D (EL)
αυτοκράτειρα Θεοδώρα (EN)
Άννα (EN)
Πουλχερία (EN)
D (EN)
αυτοκρατορική οικογένεια (EN)
εικονομαχία (EN)
Αναστασία (EN)
Θεόφιλος (EN)
Ευφροσύνη (EN)
Βυζαντινές γυναἰκες (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 137-151 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 137-151 (EN)

Copyright (c) 2014 Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.