Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου (EL)
Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου (EN)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κατερίνα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

D (EL)
αυτοκράτειρα Θεοδώρα (EN)
Άννα (EN)
Πουλχερία (EN)
D (EN)
αυτοκρατορική οικογένεια (EN)
εικονομαχία (EN)
Αναστασία (EN)
Θεόφιλος (EN)
Ευφροσύνη (EN)
Βυζαντινές γυναἰκες (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 137-151 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 137-151 (EN)

Copyright (c) 2014 Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)