Τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνα στὴν Νοτιοανατολικὴ Ευρώπη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνα στὴν Νοτιοανατολικὴ Ευρώπη (EL)
Τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνα στὴν Νοτιοανατολικὴ Ευρώπη (EN)

ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Βασιλική

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

HM 621 (EL)
JC 109 (EL)
DF 553 (EL)
D 111 (EL)
HM 621 (EN)
JC 109 (EN)
μετανάστευση λαών (EN)
DF 553 (EN)
ιστοριογραφία (EN)
Νοτιοανατολική Ευρώπη (EN)
D 111 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδος (EN)
Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ύστερη Αρχαιότητα-Πρώιμος Μεσαίωνας (EN)
φιλολογικές πηγές (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 243-263 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 243-263 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική ΠΑΠΟΥΛΙΑ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)