Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.) (EL)
Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.) (EN)

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Γεώργιος

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση υλικού (EN)

DF 610 (EL)
DF 630 (EL)
HG 201 (EL)
CJ (EL)
D 111 (EL)
HF (EL)
DF 610 (EN)
DF 630 (EN)
HG 201 (EN)
εμπόριο (EN)
CJ (EN)
D 111 (EN)
Βενετία (EN)
Λατινοκραατία (EN)
νομίσματα (EN)
HF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Λατινοκρατούμενη μεσαιωνική Ελλάδα, 13ος-15ος αι. (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
έγγραφα; θησαυροί; εγχειρίδια εμπόρων (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 265-278 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 265-278 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεώργιος ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)