Άνθης, πατρίκιος, κόμης του Οψικίου, εκ προσώπου του Κωνσταντίνου Ε' (μέσα του όγδοου αιώνα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆνθης, πατρίκιος, κόμης του Οψικίου, εκ προσώπου του Κωνσταντίνου Ε' (μέσα του όγδοου αιώνα) (EL)
Άνθης, πατρίκιος, κόμης του Οψικίου, εκ προσώπου του Κωνσταντίνου Ε' (μέσα του όγδοου αιώνα) (EN)

ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Μαρία

  Maria Leontsini Anthes, patricius, count of the Opsikion and locum tenens of the emperors Constantine V and Leo IV In this brief note, some significant data are combined to reconstruct the brilliant career of a neglected high official, probably an iconoclast, who had participated in the administration of the Empire for several years in the mid-eighth century. (EL)
  Maria Leontsini Anthes, patricius, count of the Opsikion and locum tenens of the emperors Constantine V and Leo IV In this brief note, some significant data are combined to reconstruct the brilliant career of a neglected high official, probably an iconoclast, who had participated in the administration of the Empire for several years in the mid-eighth century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

D 111 (EL)
UA 10 (EL)
DF 546 (EL)
DF 501 (EL)
DF 545 (EL)
CD 5001 (EL)
UA 985 (EL)
D 25a (EL)
DF 546 (EN)
θεματικός θεσμός (EN)
DF 501 (EN)
DF 545 (EN)
UA 985 (EN)
Κωνσταντίνος Ε΄ (EN)
Εικονομαχία (EN)
D 25a (EN)
Κύζικος (EN)
D 111 (EN)
UA 10 (EN)
Στέφανος ο Νέος (EN)
CD 5001 (EN)
Βυζαντινός στρατός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μολυβδόβουλλα (EN)
Εικονομαχία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 37-43 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 37-43 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.