Η «Εικονοκλαστική» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 και το λατινικό της πρότυπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ «Εικονοκλαστική» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 και το λατινικό της πρότυπο (EL)
Η «Εικονοκλαστική» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 και το λατινικό της πρότυπο (EN)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ελεωνόρα

   Eleonora Kountoura-GalakiThe «iconoclastic» Notitia 3 and its latin originsA well known passage in Theophanes' Chronographia mentions the annexation of Illyricum to the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople by the iconoclast emperor Leo III. New metropolitan sees and bishoprics were then incorporated into the byzantine ecclesiastical hierarchy and this new status can be traced in the «iconoclastic» Notitia 3. The names of the new metropoleis and bishoprics from the Illyricum area are unusual, but the origins of these strange names is unknown. By examining the scribal hand in latin manuscript sources and the sigillographie trends of the seventh century, especially in the case of the letters A, H and R, I have attempted to show that behind this Notitia lies a text originally written in Latin. (EL)
   Eleonora Kountoura-GalakiThe «iconoclastic» Notitia 3 and its latin originsA well known passage in Theophanes' Chronographia mentions the annexation of Illyricum to the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople by the iconoclast emperor Leo III. New metropolitan sees and bishoprics were then incorporated into the byzantine ecclesiastical hierarchy and this new status can be traced in the «iconoclastic» Notitia 3. The names of the new metropoleis and bishoprics from the Illyricum area are unusual, but the origins of these strange names is unknown. By examining the scribal hand in latin manuscript sources and the sigillographie trends of the seventh century, especially in the case of the letters A, H and R, I have attempted to show that behind this Notitia lies a text originally written in Latin. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική αναζήτηση; φιλολογική ανάλυση; παλαιογραφία (EN)

Z 110 (EL)
P 10 (EL)
PA 5000 (EL)
PA 80001 (EL)
P 101 (EL)
JC 109 (EL)
G 65 (EL)
CD 921 (EL)
CD 5001 (EL)
G 100.5 (EL)
G 141 (EL)
BL 630 (EL)
TE 1 (EL)
DF 548 (EL)
GT 485 (EL)
DF 546 (EL)
G 149 (EL)
DF 501 (EL)
Z 40 (EL)
PA 6000 (EL)
JF 1338 (EL)
Z 105 (EL)
GF 51 (EL)
P 375 (EL)
PA 2001 (EL)
JF (EL)
GR 72 (EL)
PA 3050 (EL)
Z 110 (EN)
P 10 (EN)
PA 5000 (EN)
PA 80001 (EN)
P 101 (EN)
JC 109 (EN)
G 65 (EN)
CD 921 (EN)
βυζαντινή Εκκλησία (EN)
CD 5001 (EN)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
BL 630 (EN)
TE 1 (EN)
DF 548 (EN)
GT 485 (EN)
επισκοπικοί κατάλογοι (EN)
DF 546 (EN)
G 149 (EN)
DF 501 (EN)
Z 40 (EN)
PA 6000 (EN)
JF 1338 (EN)
Z 105 (EN)
GF 51 (EN)
P 375 (EN)
PA 2001 (EN)
JF (EN)
GR 72 (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

εικονομαχία (EN)
τοπωνύμια; σφραγίδες; χρονογραφία (EN)
Βυζάντιο, 7ος-8ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 35-73 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 35-73 (EN)

Copyright (c) 2014 Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.