Η παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά (EL)
Η παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά (EN)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Βασιλική

  Vassiliki GeorgiadouThe pinkernes Alexios Philanthropenos in Asia Minor and his revolt Considering the two main historiographical sources of the thirteenth century, i.e. George Pachymeres and Nicephorus Gregoras, especially on the point where these sources narrate the movement of Alexios Philanthropenos, one can find out multiple deviations among them. The interesting is that these deviations appear on the points the reader expects to form an opinion about the fact. For example, Pachymeres considers the presence of Alexios Philantropenos in Asia Minor as being indispensable while Gregoras considers it as a necessary solution; Pachymeres considers the motivations of the rebels as a political act with feasible aims while Gregoras considers it being an act of foolishness, condemnable by God; Pachymeres considers his impact being important while Gregoras considers this being inexistent etc. The obviously positive attitude of Pachymeres against the obviously negative one of Gregoras, emerging from the crossreference of these examples, is becoming more apparent when each historian tries to estimate the consequences of this movement. Thus, Gregoras considers this uprising as being a misfortune for the Byzantine Εmpire while Pachymeres considers as a misfortune its suppression.  (EL)
  Vassiliki GeorgiadouThe pinkernes Alexios Philanthropenos in Asia Minor and his revolt Considering the two main historiographical sources of the thirteenth century, i.e. George Pachymeres and Nicephorus Gregoras, especially on the point where these sources narrate the movement of Alexios Philanthropenos, one can find out multiple deviations among them. The interesting is that these deviations appear on the points the reader expects to form an opinion about the fact. For example, Pachymeres considers the presence of Alexios Philantropenos in Asia Minor as being indispensable while Gregoras considers it as a necessary solution; Pachymeres considers the motivations of the rebels as a political act with feasible aims while Gregoras considers it being an act of foolishness, condemnable by God; Pachymeres considers his impact being important while Gregoras considers this being inexistent etc. The obviously positive attitude of Pachymeres against the obviously negative one of Gregoras, emerging from the crossreference of these examples, is becoming more apparent when each historian tries to estimate the consequences of this movement. Thus, Gregoras considers this uprising as being a misfortune for the Byzantine Εmpire while Pachymeres considers as a misfortune its suppression.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική αναζήτηση; φιλολογική ανάλυση (EN)

DF 599.8 (EL)
JC 109 (EL)
DF 553 (EL)
HN (EL)
UA 10 (EL)
UB 1 (EL)
DF 546 (EL)
HT 401 (EL)
DF 501 (EL)
JF (EL)
D 25a (EL)
Γεώργιος Παχυμέρης (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 553 (EN)
HN (EN)
Νικηφόρος Γρηγοράς (EN)
DF 546 (EN)
HT 401 (EN)
DF 501 (EN)
D 25a (EN)
JC 109 (EN)
UA 10 (EN)
UB 1 (EN)
JF (EN)
Αλέξιος Φιλανθρωπηνός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Μικρά Ασία, 13ος αι. (EN)
ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 143-162 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 143-162 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.