Οἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου (EL)
Οἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

  St. Lampakis Die «Kyanidischen» Inseln im Kritobuls GeschichtswerkDie sogennanten 'Kyanidischen' Inseln im Kritobuls Geschichtswerk (2.4.2, Reinsch Ausgabe 92) sind wahrscheinlich zwei kleine Inseln, die sich nördlich von Tenedos befinden. Sie waren im Altertum mit den Namen ‘Καλύδναι' bekannt, während ihre moderne Bezeichnung ‘Λαγοῦσαι' oder Μαυριαί ist. (EL)
  St. Lampakis Die «Kyanidischen» Inseln im Kritobuls GeschichtswerkDie sogennanten 'Kyanidischen' Inseln im Kritobuls Geschichtswerk (2.4.2, Reinsch Ausgabe 92) sind wahrscheinlich zwei kleine Inseln, die sich nördlich von Tenedos befinden. Sie waren im Altertum mit den Namen ‘Καλύδναι' bekannt, während ihre moderne Bezeichnung ‘Λαγοῦσαι' oder Μαυριαί ist. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική ανάλυση (EN)

G 100.5 (EL)
PA 5000 (EL)
DF 630 (EL)
G 100.5 (EN)
PA 5000 (EN)
DF 630 (EN)
Νήσοι Κυανίδες (EN)
Κριτόβουλος (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 189-193 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 189-193 (EN)

Copyright (c) 2014 Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.