Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο (EL)
Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Λένος

  Lenos Maurommatis Notes sur l'image de l'autre à Byzance Les approches et les méthodes d'analyse affinées par les anthropologues et les ethnologues ont enrichi le bagage de l'historien qui, en ce qui concerne Byzance, ne paraît pas toujours prêt à les adopter. Or le thème de l'alterité ou de l'identité nationale nous oblige d'aborder nos sources d'un nouveau point de vue.A titre d'exemple notons l'Alexiade d'Anne Comnène, représentant bien les attitudes de son époque envers 1'«autre». De ce texte ressort clairement la conception d'un espace hiérarchisé: celui de l'empereur, celui des Romains et celui délégué aux peuples «étrangers», voire «barbares». (EL)
  Lenos Maurommatis Notes sur l'image de l'autre à Byzance Les approches et les méthodes d'analyse affinées par les anthropologues et les ethnologues ont enrichi le bagage de l'historien qui, en ce qui concerne Byzance, ne paraît pas toujours prêt à les adopter. Or le thème de l'alterité ou de l'identité nationale nous oblige d'aborder nos sources d'un nouveau point de vue.A titre d'exemple notons l'Alexiade d'Anne Comnène, représentant bien les attitudes de son époque envers 1'«autre». De ce texte ressort clairement la conception d'un espace hiérarchisé: celui de l'empereur, celui des Romains et celui délégué aux peuples «étrangers», voire «barbares». (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

DF 540 (EL)
HM 701 (EL)
DF 599.8 (EL)
GT 3400 (EL)
HT 1501 (EL)
JF (EL)
DF 540 (EN)
HM 701 (EN)
DF 599.8 (EN)
GT 3400 (EN)
HT 1501 (EN)
ετεροδοξία (EN)
ταυτότητα (EN)
πολιτισμική ταυτότητα (EN)
Άννα Κομνηνή (EN)
JF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 235-239 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 235-239 (EN)

Copyright (c) 2014 Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)