Η εγκατάσταση των Γότθων στη Θράκη και οι πρώτες στρατιωτικές αντιδράσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εγκατάσταση των Γότθων στη Θράκη και οι πρώτες στρατιωτικές αντιδράσεις (EL)
Η εγκατάσταση των Γότθων στη Θράκη και οι πρώτες στρατιωτικές αντιδράσεις (EN)

ΠΑΤΟΥΡΑ, Σοφία

  Sophie  PatouraLes premières réactions militaires à la suite de l'installation des Goths en Thrace Notre intérêt porte surtout sur le repérage et l'interprétation des réactions militaires suscitées par la politique de Théodose 1er en faveur des Goths, telles qu'elles ont été reflétées dans les écrits de certains auteurs de la même époque. Ces réactions peuvent être inscrites dans le cadre plus général du conflit politico-idéologique, déclenché au sein de l'Empire et concernant la question gothique pendant les deux dernières décennies du IVe siècle.Les réactions militaires ne visaient pas seulement l'installation légitime et permanente des Goths fédérés sur une partie du territoire impérial ou leur attitude nuisible envers la population de ces régions, mais surtout se fondaient sur la menace qui s'en esquissait: la barbarisation de l'armée et de la société.Ainsi, l'écart entre ceux qui soutenaient la politique de Théodose Ier et ceux qui la désapprouvaient se formalise dans la double représentation des Goths, ce dont témoignent les sources de l'époque. En effet, les textes reflètent bien les tendances divergentes exprimées au sein de la société protobyzantine pendant cette époque de transition. L'attitude envers les peuples barbares activa les différences entre le pouvoir politique et l'armée, le centre et la périphérie, en fin de compte entre ceux qui militaient pour la survivance des idées anciennes et ceux qui formulaient une idéologie nouvelle. (EL)
  Sophie  PatouraLes premières réactions militaires à la suite de l'installation des Goths en Thrace Notre intérêt porte surtout sur le repérage et l'interprétation des réactions militaires suscitées par la politique de Théodose 1er en faveur des Goths, telles qu'elles ont été reflétées dans les écrits de certains auteurs de la même époque. Ces réactions peuvent être inscrites dans le cadre plus général du conflit politico-idéologique, déclenché au sein de l'Empire et concernant la question gothique pendant les deux dernières décennies du IVe siècle.Les réactions militaires ne visaient pas seulement l'installation légitime et permanente des Goths fédérés sur une partie du territoire impérial ou leur attitude nuisible envers la population de ces régions, mais surtout se fondaient sur la menace qui s'en esquissait: la barbarisation de l'armée et de la société.Ainsi, l'écart entre ceux qui soutenaient la politique de Théodose Ier et ceux qui la désapprouvaient se formalise dans la double représentation des Goths, ce dont témoignent les sources de l'époque. En effet, les textes reflètent bien les tendances divergentes exprimées au sein de la société protobyzantine pendant cette époque de transition. L'attitude envers les peuples barbares activa les différences entre le pouvoir politique et l'armée, le centre et la périphérie, en fin de compte entre ceux qui militaient pour la survivance des idées anciennes et ceux qui formulaient une idéologie nouvelle. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

DF 553 (EL)
D 135 (EL)
DF 546 (EL)
μετανάστευση λαών (EN)
DF 553 (EN)
Θράκη (EN)
D 135 (EN)
DF 546 (EN)
Γότθοι (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
φιλολογικές πηγές (EN)
Θράκη, 4ος αιώνας (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 241-267 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 241-267 (EN)

Copyright (c) 2014 Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.