Σχετικά με τα αίτα της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού (907)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
Σχετικά με τα αίτα της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού (907) (EL)
Σχετικά με τα αίτα της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού (907) (EN)

ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βασιλική

  Bassiliki N. Blyssidu Über die Gründe der Absetzung des Patriarchen Nikolaos I. Mystikos (907)In dieser Arbeit werden Ähnlichkeiten der politischen Tätigkeit des Photios mit jener des Nikolaos Mystikos während seines ersten Patriarchats erörtert. Die Anfänge der Einmischung des Nikolaos I. in die politischen Angelegenheiten des byzantinischen Reiches rufen ähnliche Taten seines Lehrers Photios zurück. Beide Patriarchen kamen den Drungariern der Flotten, Adrianos, und Eustathius energisch zur Hilfe, als sie als verantwortliche für den Fall von Syracus (878) und Taormina (902) von den jeweiligen Kaisern Basileios I. und Leon VI. beurteilt wurden.In ihrem Versuch ihre Ansichten und politische Ziele durchzusetzen, zogen Photios und Nikolaos I. ausgewählte Vertreter der adeligen Spitze der Gesellschaft zusammen. Diese strebten unter der Führung von Kurkuas, Babutzikos, Andronikos Dux, die allerdings aus Paphlagonien stammten, nach der Niederwerfung des Basileios I. und Leons VI. Die Ähnlichkeiten in Bezug auf die Tätigkeit der beiden Patriarchen sind wesentlich und offensichtlich.Durch die Absetzung des Nikolaos Mystikos, versuchte Leon VI. vielleicht auch nicht nur seine eigene Lösung in das berühmte 'Tetragamieproblem' durchzusetzen, sondern auch die Wiederholung einer Geschichte zu vermeiden, die jene des Photios erinnern würde. (EL)
  Bassiliki N. Blyssidu Über die Gründe der Absetzung des Patriarchen Nikolaos I. Mystikos (907)In dieser Arbeit werden Ähnlichkeiten der politischen Tätigkeit des Photios mit jener des Nikolaos Mystikos während seines ersten Patriarchats erörtert. Die Anfänge der Einmischung des Nikolaos I. in die politischen Angelegenheiten des byzantinischen Reiches rufen ähnliche Taten seines Lehrers Photios zurück. Beide Patriarchen kamen den Drungariern der Flotten, Adrianos, und Eustathius energisch zur Hilfe, als sie als verantwortliche für den Fall von Syracus (878) und Taormina (902) von den jeweiligen Kaisern Basileios I. und Leon VI. beurteilt wurden.In ihrem Versuch ihre Ansichten und politische Ziele durchzusetzen, zogen Photios und Nikolaos I. ausgewählte Vertreter der adeligen Spitze der Gesellschaft zusammen. Diese strebten unter der Führung von Kurkuas, Babutzikos, Andronikos Dux, die allerdings aus Paphlagonien stammten, nach der Niederwerfung des Basileios I. und Leons VI. Die Ähnlichkeiten in Bezug auf die Tätigkeit der beiden Patriarchen sind wesentlich und offensichtlich.Durch die Absetzung des Nikolaos Mystikos, versuchte Leon VI. vielleicht auch nicht nur seine eigene Lösung in das berühmte 'Tetragamieproblem' durchzusetzen, sondern auch die Wiederholung einer Geschichte zu vermeiden, die jene des Photios erinnern würde. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

BL 630 (EL)
D (EL)
BL (EL)
DF 546 (EL)
BR 140 (EL)
BL 630 (EN)
D (EN)
αγίου Μωκίου ναός (EN)
Νικόλαος Α΄ Μυστικός (EN)
BL (EN)
DF 546 (EN)
τεταρτογαμία (EN)
Λέων ΣΤ΄ (EN)
BR 140 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

γραπτές πηγές (EN)
μέση βυζαντινή περίοδος (EN)
Κωνσταντινούπολη, 10ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 23-36 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 23-36 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)