Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας (EL)
Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας (EN)

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Πάρις

  P. Gounaridis                                          Note sur un (?) acte de LembiôtissaL'auteur montre que l'un des deux actes du Xllème siècle des archives de Lembiôtissa, le n° 105 de l'édition Miklosich-Müller, est constitué de fragments compilés de deux actes distincts. Il s'agit de deux actes qui concernent un conflit entre le monastère du Pantokrator de Constantinople et la veuve de Konstomyrès. Le premier est l'acte d'un moine envoyé par le monastère du Pantokrator dans la région de Smyrne, tandis que le second est l'acte d'un fonctionnaire civil. L'auteur essaie d'établir les circonstances et les dates de l'émission de ces deux actes. En annexe, édition de l'«acte».  (EL)
  P. Gounaridis                                          Note sur un (?) acte de LembiôtissaL'auteur montre que l'un des deux actes du Xllème siècle des archives de Lembiôtissa, le n° 105 de l'édition Miklosich-Müller, est constitué de fragments compilés de deux actes distincts. Il s'agit de deux actes qui concernent un conflit entre le monastère du Pantokrator de Constantinople et la veuve de Konstomyrès. Le premier est l'acte d'un moine envoyé par le monastère du Pantokrator dans la région de Smyrne, tandis que le second est l'acte d'un fonctionnaire civil. L'auteur essaie d'établir les circonstances et les dates de l'émission de ces deux actes. En annexe, édition de l'«acte».  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CD (EL)
CD 70 (EL)
G (EL)
H (EL)
CD 921 (EL)
CD (EN)
CD 70 (EN)
G (EN)
H (EN)
CD 921 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 83-96 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 83-96 (EN)

Copyright (c) 2014 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.