Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα (EL)
Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα (EN)

ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Μίνα

  Mina Galani-KrikouThèbes: 10e-14e s. Le témoignage numismatique d'Hagia TriasLes fouilles entreprises depuis 1986 par la 1ère Éphorie des Antiquités Byzantines à plusieurs sites de Thèbes et de la région de la Béotie ont donné des centaines de monnaies de l'époque byzantine.Les monnaies, trouvées à Hagia Trias, site qui se trouve à l'ouest de la Kadmée, couvrent l'époque qui s'étend des empereurs Macédoniens, en particulier du règne de Léon VI, jusqu'au 14e siècle.Nous constatons la circulation remarquable des «tetartera» des Comnènes, surtout ceux frappés par Manuel Ier, et des «imitations latines» du13e siècle.La présence des princes Latins en Béotie est attestée par un trésor de «deniers tournois», enfoui probablement en 1311, lors de la bataille de Kifissos.Le nombre restreint de monnaies vénitiennes, quatre torneselli de la fin du 14e siècle, qui complète le matériel numismatique de Hagia Trias, est un indice minime de la forte présence de Venise sur les territoires byzantins.De façon générale, le témoignage numismatique de Hagia Trias ne diffère pas de celui que nous constatons à d'autres sites de la région. (EL)
  Mina Galani-KrikouThèbes: 10e-14e s. Le témoignage numismatique d'Hagia TriasLes fouilles entreprises depuis 1986 par la 1ère Éphorie des Antiquités Byzantines à plusieurs sites de Thèbes et de la région de la Béotie ont donné des centaines de monnaies de l'époque byzantine.Les monnaies, trouvées à Hagia Trias, site qui se trouve à l'ouest de la Kadmée, couvrent l'époque qui s'étend des empereurs Macédoniens, en particulier du règne de Léon VI, jusqu'au 14e siècle.Nous constatons la circulation remarquable des «tetartera» des Comnènes, surtout ceux frappés par Manuel Ier, et des «imitations latines» du13e siècle.La présence des princes Latins en Béotie est attestée par un trésor de «deniers tournois», enfoui probablement en 1311, lors de la bataille de Kifissos.Le nombre restreint de monnaies vénitiennes, quatre torneselli de la fin du 14e siècle, qui complète le matériel numismatique de Hagia Trias, est un indice minime de la forte présence de Venise sur les territoires byzantins.De façon générale, le témoignage numismatique de Hagia Trias ne diffère pas de celui que nous constatons à d'autres sites de la région. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση υλικού (EN)

HB 75 (EL)
CJ (EL)
H (EL)
HA (EL)
HB 75 (EN)
Θήβα (EN)
CJ (EN)
H (EN)
HA (EN)
νομίσματα (EN)
αρχαιολογία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
Θήβα, 10ος-14ος αι. (EN)
νομίσματα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 113-150 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 113-150 (EN)

Copyright (c) 2014 Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.