Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα (EL)
Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα (EN)

ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Μίνα

  Mina Galani-KrikouThèbes: 10e-14e s. Le témoignage numismatique d'Hagia TriasLes fouilles entreprises depuis 1986 par la 1ère Éphorie des Antiquités Byzantines à plusieurs sites de Thèbes et de la région de la Béotie ont donné des centaines de monnaies de l'époque byzantine.Les monnaies, trouvées à Hagia Trias, site qui se trouve à l'ouest de la Kadmée, couvrent l'époque qui s'étend des empereurs Macédoniens, en particulier du règne de Léon VI, jusqu'au 14e siècle.Nous constatons la circulation remarquable des «tetartera» des Comnènes, surtout ceux frappés par Manuel Ier, et des «imitations latines» du13e siècle.La présence des princes Latins en Béotie est attestée par un trésor de «deniers tournois», enfoui probablement en 1311, lors de la bataille de Kifissos.Le nombre restreint de monnaies vénitiennes, quatre torneselli de la fin du 14e siècle, qui complète le matériel numismatique de Hagia Trias, est un indice minime de la forte présence de Venise sur les territoires byzantins.De façon générale, le témoignage numismatique de Hagia Trias ne diffère pas de celui que nous constatons à d'autres sites de la région. (EL)
  Mina Galani-KrikouThèbes: 10e-14e s. Le témoignage numismatique d'Hagia TriasLes fouilles entreprises depuis 1986 par la 1ère Éphorie des Antiquités Byzantines à plusieurs sites de Thèbes et de la région de la Béotie ont donné des centaines de monnaies de l'époque byzantine.Les monnaies, trouvées à Hagia Trias, site qui se trouve à l'ouest de la Kadmée, couvrent l'époque qui s'étend des empereurs Macédoniens, en particulier du règne de Léon VI, jusqu'au 14e siècle.Nous constatons la circulation remarquable des «tetartera» des Comnènes, surtout ceux frappés par Manuel Ier, et des «imitations latines» du13e siècle.La présence des princes Latins en Béotie est attestée par un trésor de «deniers tournois», enfoui probablement en 1311, lors de la bataille de Kifissos.Le nombre restreint de monnaies vénitiennes, quatre torneselli de la fin du 14e siècle, qui complète le matériel numismatique de Hagia Trias, est un indice minime de la forte présence de Venise sur les territoires byzantins.De façon générale, le témoignage numismatique de Hagia Trias ne diffère pas de celui que nous constatons à d'autres sites de la région. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση υλικού (EN)

HB 75 (EL)
CJ (EL)
H (EL)
HA (EL)
HB 75 (EN)
Θήβα (EN)
CJ (EN)
H (EN)
HA (EN)
νομίσματα (EN)
αρχαιολογία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
Θήβα, 10ος-14ος αι. (EN)
νομίσματα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 113-150 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 113-150 (EN)

Copyright (c) 2014 Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)