Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν (EL)
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν (EN)

ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Αφέντρα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα

  Anna Lambropoulou -  Afendra MoutzaliL'église byzantine de S. Nicolas en Égialie. Contribution à l'histoire du monastère des Taxiarques.Près du monastère des Taxiarques en Égialie et dans les limites de son territoire, aux bords de la rivière Sélinous, est située l'église de S. Nicolas. L'église, datant de la fin du Xe siècle (vers l'an 1000), fut jadis le catholicon d'un monastère, à une époque antérieure à l'arrivée de S. Léontios. (EL)
  Anna Lambropoulou -  Afendra MoutzaliL'église byzantine de S. Nicolas en Égialie. Contribution à l'histoire du monastère des Taxiarques.Près du monastère des Taxiarques en Égialie et dans les limites de son territoire, aux bords de la rivière Sélinous, est située l'église de S. Nicolas. L'église, datant de la fin du Xe siècle (vers l'an 1000), fut jadis le catholicon d'un monastère, à une époque antérieure à l'arrivée de S. Léontios. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση; ανάλυση αρχαιολογικού υλικού (EN)

CC (EL)
G 141 (EL)
DF 501 (EL)
CC (EN)
Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας (EN)
G 141 (EN)
Πελοπόννησος (EN)
DF 501 (EN)
Ναός Αγίου Νικολάου (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές; ναοδομία (EN)
Πελοπόννησος, 10ος-15ος αι. (EN)
μέση βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 323-350 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 323-350 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.