Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου (EL)
Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου (EN)

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ, Κύριλλος

  Cyril Pavlikianov The Slavs in the Athonite Monastery of Zographou The article analyzes the prosopographical data concerning the presence of Slavs in the athonite monastery of Zographou. The chronological frame of the survey extends from 980 to 1650. In the period 1169-1661 are identified eighty three monks of Slavic origin. Twenty nine of them (34,9%) use Bulgarian vernacular and in five cases this vernacular seems to be Bulgarian dialect of Macedonian type. The monks using Serbian dialect are three (3,6%), two can be described as Russians (2,4%), while sixteen Slavs (19,3%) appear as linguistically neutral. One person is surely of Moldavian origin (1,2%) and in twenty five cases (30,1%) no data elucidating the ethnic identity of the Slavic-speaking monks of Zographou are available. However, it is clear that the monastery has been Bulgarian. The Serbians and the Russians appear only after the fall of Byzantium and the first Bulgarians in the monastery of Zographou were probably connected with the neighbouring Slavic population of Macedonia and the Chalkidiki peninsula.   (EL)
  Cyril Pavlikianov The Slavs in the Athonite Monastery of Zographou The article analyzes the prosopographical data concerning the presence of Slavs in the athonite monastery of Zographou. The chronological frame of the survey extends from 980 to 1650. In the period 1169-1661 are identified eighty three monks of Slavic origin. Twenty nine of them (34,9%) use Bulgarian vernacular and in five cases this vernacular seems to be Bulgarian dialect of Macedonian type. The monks using Serbian dialect are three (3,6%), two can be described as Russians (2,4%), while sixteen Slavs (19,3%) appear as linguistically neutral. One person is surely of Moldavian origin (1,2%) and in twenty five cases (30,1%) no data elucidating the ethnic identity of the Slavic-speaking monks of Zographou are available. However, it is clear that the monastery has been Bulgarian. The Serbians and the Russians appear only after the fall of Byzantium and the first Bulgarians in the monastery of Zographou were probably connected with the neighbouring Slavic population of Macedonia and the Chalkidiki peninsula.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική ανάλυση (EN)

DF 540 (EL)
GN 537 (EL)
DF 540 (EN)
Μονή Ζωγράφου (EN)
GN 537 (EN)
Σλάβοι (EN)
Άθως (EN)
Βούλγαροι (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1998-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

προσωπογραφικά δεδομένα; μοναστηριακά αρχεία; φιλολογικά κείμενα; βιογραφίες (EN)
Μέση, Ύστερη και Μεταβυζαντινή περίοδος (EN)
Άθως; Μέση, Ύστερη και Μεταβυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 12; 109-140 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 12; 109-140 (EN)

Copyright (c) 2014 Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)