Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο (EL)
Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο (EN)

ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Μίνα

  Mina Galani-KrikouThèbes 6ème-15ème siècle. Le témoignage monétaire du Centre Culturel Les fouilles réalisées par la 1ère Ephorie des Antiquités Byzantines dans l'enceinte de la Kadmée, au terrain où fut construit le Centre Culturel de la ville de Thèbes, nous offre un matériel numismatique important parce que couvrant toute la période de l'époque paléochrétienne au 15ème siècle. Le long de cette période nous constatons trois époques de circulation numismatique intense: l'époque paléochrétienne, la période des empereurs de la dynastie macédonienne (867-1071) et le 13ème siècle. L'absence des monnaies datées des «siècles obscurs» (650-820) s'accorde avec l'image générale des sites fouillés dans des régions ayant appartenu à l'empire byzantin pendant la même période. En ce qui concerne Thèbes, le silence numismatique est rompu par la trouvaille d'une série de monnaies de Théophile (829-842).  (EL)
  Mina Galani-KrikouThèbes 6ème-15ème siècle. Le témoignage monétaire du Centre Culturel Les fouilles réalisées par la 1ère Ephorie des Antiquités Byzantines dans l'enceinte de la Kadmée, au terrain où fut construit le Centre Culturel de la ville de Thèbes, nous offre un matériel numismatique important parce que couvrant toute la période de l'époque paléochrétienne au 15ème siècle. Le long de cette période nous constatons trois époques de circulation numismatique intense: l'époque paléochrétienne, la période des empereurs de la dynastie macédonienne (867-1071) et le 13ème siècle. L'absence des monnaies datées des «siècles obscurs» (650-820) s'accorde avec l'image générale des sites fouillés dans des régions ayant appartenu à l'empire byzantin pendant la même période. En ce qui concerne Thèbes, le silence numismatique est rompu par la trouvaille d'une série de monnaies de Théophile (829-842).  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση υλικού (EN)

CJ (EL)
DF 501 (EL)
CJ 4801 (EL)
θησαυροί (EN)
νομισματική (EN)
Θήβα (EN)
CJ (EN)
DF 501 (EN)
νομίσματα (EN)
CJ 4801 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1998-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ελλάδα; Θήβα, 6ος-15ος αι. (EN)
Μέση, Ύστερη και Μεταβυζαντινή βυζαντινή περίοδος (EN)
νομίσματα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 12; 141-170 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 12; 141-170 (EN)

Copyright (c) 2014 Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)