Μητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών: Ο καπιτάνος Κρήτης (14ος-15ος αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών: Ο καπιτάνος Κρήτης (14ος-15ος αι.) (EL)
Μητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών: Ο καπιτάνος Κρήτης (14ος-15ος αι.) (EN)

ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Χαράλαμπος

  Charalambos GasparisMetropolitan Authority and Colonial Officials. The Capitaneus Crete. XIV-XV c.A new official, the Capitaneus Crete, has been appointed for the first time after the revolt of St. Titus (1363-1366) to protect the venetian dominion in Crete against any internal or foreign enemy. Capitaneus is the chief of the Cretan feudal and mercenary army, responsible for the island defence. He participates to the local government (regimen), as an equal with the Duke of Candia and his two Counsellors. Before leaving Venice, the capitaneus, as every venetian official, swears to the main principle of the venetian colonial policy, that is to fight «for the honour and the profit of the Venetian state» and also «for the good and the security of the colony». The commissio of capitaneus Crete Nicolaus Mudatio (1411) offers a panorama of the capitaneus' restrictions and jurisdictions as a high official of the venetian colony of Crete. He is appointed by the metropolitan authorities for a two-year period of time with an annual payment of 1.000 venetian ducati. Among his other duties, the capitaneus has to organise and keep the army ready to defend the island whenever is needed; he also administers justice among the mercenaries and he is responsible for keeping the order in the city and the burgo of Candia. As far as his participation to the regimen is concerned, his contribution to decisions related to internal or foreign affairs is quite significant.  (EL)
  Charalambos GasparisMetropolitan Authority and Colonial Officials. The Capitaneus Crete. XIV-XV c.A new official, the Capitaneus Crete, has been appointed for the first time after the revolt of St. Titus (1363-1366) to protect the venetian dominion in Crete against any internal or foreign enemy. Capitaneus is the chief of the Cretan feudal and mercenary army, responsible for the island defence. He participates to the local government (regimen), as an equal with the Duke of Candia and his two Counsellors. Before leaving Venice, the capitaneus, as every venetian official, swears to the main principle of the venetian colonial policy, that is to fight «for the honour and the profit of the Venetian state» and also «for the good and the security of the colony». The commissio of capitaneus Crete Nicolaus Mudatio (1411) offers a panorama of the capitaneus' restrictions and jurisdictions as a high official of the venetian colony of Crete. He is appointed by the metropolitan authorities for a two-year period of time with an annual payment of 1.000 venetian ducati. Among his other duties, the capitaneus has to organise and keep the army ready to defend the island whenever is needed; he also administers justice among the mercenaries and he is responsible for keeping the order in the city and the burgo of Candia. As far as his participation to the regimen is concerned, his contribution to decisions related to internal or foreign affairs is quite significant.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

JF 1338 (EL)
JC 109 (EL)
D 111 (EL)
D 200 (EL)
JZ 3674 (EL)
JF 1338 (EN)
αποικία (EN)
JC 109 (EN)
καπιτάνος (EN)
D 111 (EN)
διοίκηση (EN)
στρατός (EN)
Μεσαιωνική Κρήτη (EN)
D 200 (EN)
αξιωματούχοι (EN)
JZ 3674 (EN)
Βενετική Κρήτη (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1998-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 14ος αι. (EN)
έγγραφα; αρχεία (EN)
Ύστερος Μεσαίωνας, βενετική κυριαρχία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 12; 171-214 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 12; 171-214 (EN)

Copyright (c) 2014 Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.