Οι περιπλανήσεις του Αλάριχου στη Βαλκανική (395-401) και η απαρχή του ανταγωνισμού Ανατολής-Δύσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι περιπλανήσεις του Αλάριχου στη Βαλκανική (395-401) και η απαρχή του ανταγωνισμού Ανατολής-Δύσης (EL)
Οι περιπλανήσεις του Αλάριχου στη Βαλκανική (395-401) και η απαρχή του ανταγωνισμού Ανατολής-Δύσης (EN)

ΠΑΤΟΥΡΑ, Σοφία

  Sophie PatouraLes pérégrinations d'Alaric dans la Péninsule Balkanique (395-401) et le début de la rivalité entre l'Orient et l'OccidentL'opposition idéologico-politique manifestée largement au sein du seul et unique Empire pendant le règne de Théodose I, relativement aux Goths, prit à l'époque des ses successeurs la forme d'un conflit ouvert entre les deux parties de l'Empire romain. Dans la présente étude sont examinés la rivalité entre l'Orient et l'Occident après la mort de Théodose, ainsi que le rôle qu'Alaric, chef des Visigoths fédérés, a joué quant à l'évolution et l'intensification de cette rivalité, particulièrement pendant la première phase de sa pérégrination dans la péninsule Balkanique (395-401). Pendant son règne, Théodose avait eu l'habileté de contrôler la situation dans son immense Empire et tenir le subtil équilibre entre l'Orient et l'Occident. Cependant, lors du partage du pouvoir à ses deux fils, il n'a pas pu prévoir l'antagonisme violent qui allait se déclancher entre leurs deux tuteurs. Ceux-ci, à cause de leurs intérêts politiques personnels, ils n'ont pas seulement devié de son chemin, concernant le problème gothique, mais ils ont transformé les Goths fédérés et leur chef ambitieux en regulateurs de leur relation. Si les successeurs de Théodose avaient suivi sa ligne politique face au problème goth, il est presque sûr qu'Alaric serait incorporé, dès le début, au système de l'Empire et passerait à l'histoire comme un de plusieurs dignitaires étrangers, qui y ont fait carrière.  (EL)
  Sophie PatouraLes pérégrinations d'Alaric dans la Péninsule Balkanique (395-401) et le début de la rivalité entre l'Orient et l'OccidentL'opposition idéologico-politique manifestée largement au sein du seul et unique Empire pendant le règne de Théodose I, relativement aux Goths, prit à l'époque des ses successeurs la forme d'un conflit ouvert entre les deux parties de l'Empire romain. Dans la présente étude sont examinés la rivalité entre l'Orient et l'Occident après la mort de Théodose, ainsi que le rôle qu'Alaric, chef des Visigoths fédérés, a joué quant à l'évolution et l'intensification de cette rivalité, particulièrement pendant la première phase de sa pérégrination dans la péninsule Balkanique (395-401). Pendant son règne, Théodose avait eu l'habileté de contrôler la situation dans son immense Empire et tenir le subtil équilibre entre l'Orient et l'Occident. Cependant, lors du partage du pouvoir à ses deux fils, il n'a pas pu prévoir l'antagonisme violent qui allait se déclancher entre leurs deux tuteurs. Ceux-ci, à cause de leurs intérêts politiques personnels, ils n'ont pas seulement devié de son chemin, concernant le problème gothique, mais ils ont transformé les Goths fédérés et leur chef ambitieux en regulateurs de leur relation. Si les successeurs de Théodose avaient suivi sa ligne politique face au problème goth, il est presque sûr qu'Alaric serait incorporé, dès le début, au système de l'Empire et passerait à l'histoire comme un de plusieurs dignitaires étrangers, qui y ont fait carrière.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

D 25 (EL)
DF 553 (EL)
D 135 (EL)
D 25 (EN)
Αλάριχος (EN)
Βαλκάνια (EN)
DF 553 (EN)
βαρβαρικές εισβολές (EN)
D 135 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
Βαλκάνια, 4ος αι. (EN)
φιλολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 23-47 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 23-47 (EN)

Copyright (c) 2014 Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.