Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για την άσκηση της εξουσίας από γυναίκες (780-1056)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1999 (EN)
Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για την άσκηση της εξουσίας από γυναίκες (780-1056) (EL)
Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για την άσκηση της εξουσίας από γυναίκες (780-1056) (EN)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κατερίνα
ΧΡΗΣΤΟΥ, Ειρήνη

  Catherine Nicolaou - Irène Christou Les conceptions des Byzantins sur l'exercice du pouvoir par des femmes (780-1056) Au cours de l'histoire de Byzance, et spécialement pendant la période méso-byzantine, les circonstances conduisirent à la dignité suprême de l'Empire un certain nombre de femmes qui se voyaient ainsi investies par définition du droit et du devoir de prendre des décisions sur des questions politiques aussi bien qu'ecclésiastiques. L'identité féminine des impératrices qui administrèrent l'Empire de 780 (Irène l'Athénienne) jusqu'à la mort de Théodora de la dynastie macédonienne (1056), leur avènement au trône, la façon dont elles exercèrent le pouvoir et surtout les réactions des contemporains au fait que le pouvoir était exercé par des femmes, voici les sujets examinés ici. Nous constatons que les auteurs byzantins ont toléré l'existence des impératrices comme une nécessité. Ils ont ressenti le besoin de la justifier lorsque le bénéfice qui en découlait était considérable (par exemple la restauration du culte des images) et se sont gardés de s'y étendre plus amplement (par ex. Zoé Carbonopsina). Leur attitude tolérante découle de la conception d'une continuité dynastique de plus en plus ancrée dans les esprits. L'institution de la Régence qui s'instaure dans la période méso-byzantine, avec la participation de la mère du prince comme représentante unique de celui-ci ou comme membre du conseil de régence du prince mineur, contribua à faire admettre les femmes au pouvoir, surtout pour des raisons de légitimité. Au contraire, les peuples étrangers, comme les Bulgares et les Occidentaux, essayèrent d'obtenir des profits politiques du fait que le trône était occupé par des femmes: certains considéraient que leur règne était faible, d'autres contestaient leur droit d'être légitimement à la tête de l'Empire.   (EL)
  Catherine Nicolaou - Irène Christou Les conceptions des Byzantins sur l'exercice du pouvoir par des femmes (780-1056) Au cours de l'histoire de Byzance, et spécialement pendant la période méso-byzantine, les circonstances conduisirent à la dignité suprême de l'Empire un certain nombre de femmes qui se voyaient ainsi investies par définition du droit et du devoir de prendre des décisions sur des questions politiques aussi bien qu'ecclésiastiques. L'identité féminine des impératrices qui administrèrent l'Empire de 780 (Irène l'Athénienne) jusqu'à la mort de Théodora de la dynastie macédonienne (1056), leur avènement au trône, la façon dont elles exercèrent le pouvoir et surtout les réactions des contemporains au fait que le pouvoir était exercé par des femmes, voici les sujets examinés ici. Nous constatons que les auteurs byzantins ont toléré l'existence des impératrices comme une nécessité. Ils ont ressenti le besoin de la justifier lorsque le bénéfice qui en découlait était considérable (par exemple la restauration du culte des images) et se sont gardés de s'y étendre plus amplement (par ex. Zoé Carbonopsina). Leur attitude tolérante découle de la conception d'une continuité dynastique de plus en plus ancrée dans les esprits. L'institution de la Régence qui s'instaure dans la période méso-byzantine, avec la participation de la mère du prince comme représentante unique de celui-ci ou comme membre du conseil de régence du prince mineur, contribua à faire admettre les femmes au pouvoir, surtout pour des raisons de légitimité. Au contraire, les peuples étrangers, comme les Bulgares et les Occidentaux, essayèrent d'obtenir des profits politiques du fait que le trône était occupé par des femmes: certains considéraient que leur règne était faible, d'autres contestaient leur droit d'être légitimement à la tête de l'Empire.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

JF 1338 (EL)
PA 5000 (EL)
HM 701 (EL)
GT 500 (EL)
JC 348 (EL)
GT 496 (EL)
JC (EL)
DF 546 (EL)
DF 535 (EL)
DF 501 (EL)
JF (EL)
εξέγερση (EN)
Βυζαντινές ατοκράτειρες (EN)
GT 496 (EN)
αγία ειρήνη αυτοκράτειρα (EN)
DF 546 (EN)
DF 535 (EN)
DF 501 (EN)
αγία Θεοδώρα αυτοκράτειρα (EN)
JF 1338 (EN)
PA 5000 (EN)
HM 701 (EN)
GT 500 (EN)
Κωνσταντίνος ΣΤ΄ (EN)
JC 348 (EN)
αντιλήψεις (EN)
αυτοκράτειρα Ζωή η Πορφυρογέννητη (EN)
αυτοκράτειρα Θεοδώρα η Πορφυρογέννητη (EN)
JC (EN)
γυναίκες (EN)
JF (EN)
εξουσία (EN)
αυγούστα Θεοφανώ (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 8ος-11ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος (EN)
Χρονογραφία; Αγιολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 49-67 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 49-67 (EN)

Copyright (c) 2014 Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ειρήνη ΧΡΗΣΤΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)