Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Location of the Monastery of Chryse Petra (EL)
The Location of the Monastery of Chryse Petra (EN)

KOUNTOURA-GALAKE, Eleonora

  Ἐλεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη Ἡ τοποθεσία τῆς μονῆς τῆς Χρυσῆς ΠέτραςἩ μονὴ τῆς Χρυσῆς Πέτρας, ἀφιερωμένη στὸν Προφήτη Ἠλία, εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ αὐτοκράτορα Ρωμανοῦ Λακαπηνοῦ καὶ μαρτυρεῖται στὸν Βίο τοῦ ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε καὶ στὸν Βίο τοῦ ὁσίου Δωροθέου τοῦ Νέου. Ἡ παρούσα ἐργασία προσπαθεῖ νὰ δείξει ὅτι ἡ μονὴ βρισκόταν πολὺ κοντὰ στὴν Ἀμάσεια, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἴριδος καὶ ἔλαβε τὴν προσωνυμία Χρυσῆ (ὅπως καί τά γειτονικά Κόμανα) ἀπὸ τὶς ἀντανακλάσεις τῶν ἀκτίνων τοῦ ἥλιου ποὺ ἔπεφταν στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἴριδος, καθὼς τὸ ὑπέδαφος τοῦ ποταμοῦ καὶ ὅλης τῆς περιοχῆς, ἰδιαίτερα στὴν ἀρχαιότητα, ἦταν πλούσιο σὲ ἀσήμι καὶ χαλκό. (EL)
  Ἐλεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη Ἡ τοποθεσία τῆς μονῆς τῆς Χρυσῆς ΠέτραςἩ μονὴ τῆς Χρυσῆς Πέτρας, ἀφιερωμένη στὸν Προφήτη Ἠλία, εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ αὐτοκράτορα Ρωμανοῦ Λακαπηνοῦ καὶ μαρτυρεῖται στὸν Βίο τοῦ ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε καὶ στὸν Βίο τοῦ ὁσίου Δωροθέου τοῦ Νέου. Ἡ παρούσα ἐργασία προσπαθεῖ νὰ δείξει ὅτι ἡ μονὴ βρισκόταν πολὺ κοντὰ στὴν Ἀμάσεια, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἴριδος καὶ ἔλαβε τὴν προσωνυμία Χρυσῆ (ὅπως καί τά γειτονικά Κόμανα) ἀπὸ τὶς ἀντανακλάσεις τῶν ἀκτίνων τοῦ ἥλιου ποὺ ἔπεφταν στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἴριδος, καθὼς τὸ ὑπέδαφος τοῦ ποταμοῦ καὶ ὅλης τῆς περιοχῆς, ἰδιαίτερα στὴν ἀρχαιότητα, ἦταν πλούσιο σὲ ἀσήμι καὶ χαλκό. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Historical Inquiry; material analysis (EN)

G 100.5 (EL)
BL 310 (EL)
G 141 (EL)
BL 630 (EL)
BL 550 (EL)
DF 520 (EL)
PA 1 (EL)
GT 485 (EL)
NA 4590 (EL)
DF 535 (EL)
DF 501 (EL)
GB 3 (EL)
PA 5000 (EL)
BL 72 (EL)
JC 109 (EL)
G 65 (EL)
NA 100 (EL)
BL 624 (EL)
NA 4590 (EN)
Monasteries (EN)
DF 535 (EN)
GB 3 (EN)
PA 5000 (EN)
JC 109 (EN)
G 65 (EN)
Medieval State (EN)
G 100.5 (EN)
BL 310 (EN)
G 141 (EN)
BL 630 (EN)
Antiquities (EN)
BL 550 (EN)
DF 520 (EN)
Physical Geography (EN)
PA 1 (EN)
GT 485 (EN)
DF 501 (EN)
Religious organisation (EN)
Historical Geography (EN)
Toponymy (EN)
BL 72 (EN)
NA 100 (EN)
BL 624 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

1999-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Asia Minor, tenth century A. D. (EN)
Monasticism, tenth century (EN)
literary texts; Chronographies; Geographers (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 13; 69-75 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 13; 69-75 (EN)

Copyright (c) 2014 Eleonora KOUNTOURA-GALAKE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.